top of page

Privacyverklaring ZNCK

De inhoud van deze privacyverklaring

In de privacyverklaring ZNCK lees je:

 • welk type persoonsgegevens we precies verwerken en waarom we dit doen

 • wanneer en op welke manier we persoonsgegevens kunnen delen met andere organisaties

 • welke keuzes je kunt maken, en hoe je je persoonsgegevens kunt bekijken en bijwerken.

 

Als we het in deze privacyverklaring hebben over “we”, “wij” of “ons”, bedoelen we daarmee Stichting Zuid Nederlands Concert Koor waaronder resulteren:

 • Kamerkoor Zuid

 • Vrouwenkoor Dal Cuore

 

Wij zijn de partij die je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt, de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk.

Omdat je privacy voor ons belangrijk is, hopen we dat je de tijd neemt om deze verklaring te lezen. Zodat je straks precies weet wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt. 

 

De persoonsgegevens die we verzamelen

Als je deelneemt aan onze koren, kun je ons het volgende opgeven:

 • Je persoonsgegevens, waaronder je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en stemsoort.

 • Je inloggegevens voor Mijn ZNCK, zoals je gebruikersnaam en het wachtwoord dat je gekozen hebt.

 

Als je onze website bezoekt kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser.

 

Als we contact met je opnemen, maar ook als je contact met óns opneemt, kunnen we de volgende gegevens opslaan:

 • Persoonsgegevens die je achterlaat als je ons mailt, belt of via sociale media contact met ons opneemt. Denk aan gegevens zoals je naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en (mail)adres.

 • Gegevens van e-mails en andere digitale mededelingen die we je toesturen en die je opent, zoals de links waar je op klikt.

 

Andere bronnen van persoonsgegevens

 • We kunnen beeldmateriaal van foto’s of video’s gebruiken die bij repetities of concerten zijn verzameld.

 • Als je de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

 

Het gebruik van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden onder geen beding verkocht aan derden. Waar wij je persoonsgegevens wél voor gebruiken? Dat leggen we hieronder graag aan je uit.

We hebben je persoonsgegevens nodig om je lidmaatschap of incidentele deelname te beheren, om de diensten te kunnen leveren die bij een koor  horen (administratie, audities, mailing, financiële afhandeling).

De persoonsgegevens die je achterlaat, gebruiken we ook om onze diensten te verbeteren, bijvoorbeeld een beter werkende website. 

Bij ZNCK willen we dat je onze diensten altijd veilig kunt gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om je persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.

Het delen van persoonsgegevens met partners

We delen je persoonsgegevens niet met derden, ook niet met onze partners. In een samenwerkingsproject kiezen we er altijd voor om de inschrijving en dus het beheer van je persoonsgegevens via één partner te laten verlopen. Bij een andere partij dan ZNCK moet je zelf goed op de privacyverklaring van deze partner letten.

 

Het beschermen van je persoonsgegevens

We weten hoe belangrijk de bescherming en het beheer van je persoonsgegevens zijn. Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking. Daarnaast heb je zelf ook een verantwoordelijkheid bij het veilig houden van je gegevens, zoals je wachtwoord.

 

Het bewaren van de gegevens

We bewaren persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in deze privacyverklaring over hebben. Als we gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we je gegevens anoniem.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites die door onze partners of andere organisaties met eigen privacyverklaringen beheerd worden. Zorg ervoor dat je de voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van andere organisaties.

Functies voor sociale media

Onze website bevat functies voor sociale media zoals Facebook en Google, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

 

Toegang tot en bijwerken van je persoonsgegevens: klachten

Natuurlijk kun je altijd bij je eigen persoonsgegevens op onze website. Die gegevens zijn gekoppeld aan je account als koorlid of aan je incidentele deelname aan een concert. Als je wilt -  dat recht heb je = kun je schriftelijk een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we van je hebben opgeslagen.

We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we van je hebben, kloppen en up-to-date zijn. Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat ons dat dan weten.

Je kunt ons altijd vragen om je persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je schriftelijke vraag of klacht te richten aan info@znck.nl

 

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen in de volgende situaties:

 • We hebben je toestemming;

Voorbeeld: inlogaccount
Als je een account aanmaakt, geef je ons - door in te stemmen met deze privacyverklaring - toestemming je persoonsgegevens te verwerken.

 • Het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die we met je hebben, of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voordat we een overeenkomst met je aangaan;

Voorbeeld: om de producten en diensten te leveren waar je om vraagt
We hebben je persoonsgegevens nodig om de administratie voor je deelname aan een koor  of auditie te kunnen voeren. Ook hebben we je gegevens nodig om betalingen te kunnen verwerken.

 • We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting;

Voorbeeld: het aanleggen van een register van persoonsgegevens
We zijn verplicht om een register aan te leggen van de gegevens die we opslaan Dat mogen niet meer gegevens zijn dan strikt nodig is. 

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

 

Laatst bijgewerkt: maart 2021

bottom of page